อบรมดับเพลิงขั้นต้น เรียนรู้จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย

การเรียนรู้จิตวิทยา เมื่อเกิดอัคคีภัยอยู่ในหลักสูตรของการอบรมดับเพลิงขั้นต้นที่ผู้เข้ารับการอบรมจำเป็นต้องเรียนรู้และศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจเป็นการเรียนรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัย เมื่อประสบเหตุเพลิงไหม้ต้องมีสติ ไม่ตื่นตระหนกตกใจสามารถควบคุมและโต้ตอบสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการดับเพลิงหรือการอพยพหนีไฟก็ตาม เป็นเรื่องปกติที่มนุษย์เราเมื่อเผชิญกับสิ่งอันตรายจะเกิดอาการตื่นตระหนกตก ใจกลัวความตาย เป็นสัญชาตญาณธรรมชาติของมนุษย์ทุกคน ไม่ใช่เรื่องแปลก ซึ่งจะพยายามดิ้นรนหรือใช้วิธีการหนีให้เร็วที่สุด เมื่อมีภัยอันตรายต่างๆ หรือมีสิ่งกระตุ้นต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อจิตใจของผู้อยู่ในเหตุการณ์ การอบรมดับเพลิงขั้นต้น หลักสูตรที่มีความสำคัญอย่างมาก หลายครั้งที่พบว่าเมื่อเกิดเหตุสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น เกิดเหตุไฟไหม้ในสถานประกอบกิจการ โรงงานหรืออาคารสำนักงานต่างๆ พนักงานไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ตั้งแต่แรก จึงทำให้ไฟเกิดการขยายตัวรวดเร็วจนยากเกินกว่าจะควบคุมได้ จากเหตุการณ์เล็กน้อยกลายเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรง นำมาซึ่งการสูญเสียทั้งร่างกาย ชีวิตและทรัพย์สิน กฎหมายด้านความปลอดภัยในประเทศไทยจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ กำหนดให้มีการจัดอบรมความปลอดภัย อบรมดับเพลิงขั้นต้น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้เรียนรู้และเข้าใจสามารถควบคุมเพลิงได้อย่างถูกวิธีสามารถโต้ตอบเหตุไฟไหม้ต่างๆ ไม่ให้ลุกลามบานปลายได้ รวมถึงสามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยด้วย…

Read Full
73 views 7:46 am 0 Comments