เหตุผลที่ทำให้แผ่นพลาสติก pvc  ได้รับความนิยม

Polyvinyl Chloride : PVC หรือแผ่น PVC เป็นเทอร์มอพลาสติกประเภทหนึ่งที่ในปัจจุบันนั้นได้รับความนิยมสูงมากสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายและก็ยังเป็นวัสดุที่ถูกใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย เช่น อุตสาหกรรมผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์หรืออุตสาหกรรมผลิตสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ นานา  ทุกคนรู้หรือไม่ว่าทำไมแผ่นพลาสติก pvc  จึงได้รับความนิยมไม่ว่าจะเป็นภาคครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรมรวมถึงภาคการเกษตร สาเหตุที่ทำให้แผ่น PVC ได้รับความนิยมถูกนำมาใช้งานอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีคุณสมบัติที่โดดเด่นหลายด้านถือเป็นพลาสติกวิศวกรรมที่มีความแข็งแรงทนทานมากกว่าพลาสติกชนิดอื่นๆ ทนต่อแรงกระแทกได้ดีมีความเหนียว อีกทั้งยังสามารถแปรเปลี่ยนคุณสมบัติต่างๆ ได้ด้วยการเติมแต่งสารเคมีลงไป คุณสมบัติที่โดดเด่นของแผ่นพลาสติก pvc  มีด้วยกันดังต่อไปนี้ แผ่นพลาสติก pvc …

Read Full
90 views 7:03 am 0 Comments