ข้อมูลเฉพาะที่ควรทราบเกี่ยวกับ เครื่องพิมพ์บัตร

เครื่องพิมพ์บัตร คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีกลไกการทำงานภายในที่จะที่มีการลำเลียงบัตรพลาสติกไปตามขั้นตอนในจุดต่าง ๆ เพื่อที่จะพิมพ์ออกมาเป็นบัตรที่มีสีมาก หรือน้อยที่แตกต่างกันออกไป โดยในการพิมพ์บัตรจะมีการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้ามาเป็นพลังงานความร้อน เพื่อที่จะให้พลังงานความร้อนทำปฏิกิริยากับฟิล์ม ในการทำให้เกิดเป็นสีต่าง ๆ ที่ผสมกันระหว่างหมึกกับฟิล์มนั่นเอง ซึ่งในเรื่องของเครื่องพิมพ์บัตรนั้นอาจจะมีความซับซ้อน หรือเข้าใจได้ยากอยู่บ้าง ก่อนที่จะเลือกซื้อควรที่จะทราบข้อมูลเฉพาะก่อน เพื่อให้สามารถเลือกซื้อเครื่องได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  เครื่องพิมพ์บัตร กับข้อมูลเฉพาะที่ควรทราบ  1. บัตร PVC CR80 เป็นบัตรพลาสติกที่จะมีขนาดของบัตรอยู่ที่ความกว้าง 86 มม. X ความสูง 54 มม. และจะมีความหนาของบัตรอยู่ที่ 30 มิล…

Read Full
138 views 7:04 am 0 Comments