พามาดู 7 อุปกรณ์กู้ภัยที่สำคัญ มีอะไรบ้าง

อุปกรณ์กู้ภัย อุปกรณ์ที่มีความสำคัญอย่างมาก ควรมีติดรถกู้ภัยหรือรถพยาบาล เพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุอย่างทันท่วงที เพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะอุบัติเหตุบนท้องถนน นอกจากอุปกรณ์กู้ภัยจะมีความสำคัญแล้ว ทีมกู้ภัย ควรได้รับการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วย เพราะหากมีอุปกรณ์สำหรับกู้ภัยครบครันแต่ผู้ใช้งาน ใช้งานไม่เป็น ใช้งานไม่ถูกต้อง ก็ไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใด วันนี้เราจะพามาดูอุปกรณ์สำหรับใช้กู้ภัยที่สำคัญๆ มีอะไรบ้าง 1.เสื้อกูชีพ เสื้อกู้ชีพ อุปกรณ์กู้ภัยที่มีความสำคัญ ใช้กู้ภัยทางน้ำต่อให้เจ้าหน้าที่ว่ายน้ำเก่งแค่ไหนก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดได้ตลอดเวลา เสื้อกู้ชีพช่วยให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่ว 2.วิทยุสื่อสาร การกู้ภัย เจ้าหน้าที่ที่มีหลายคนต้องสื่อสารกันตลอดเวลา เพื่อการทำงานเป็นทีม วิทยุสื่อสารจึงมีความสำคัญมากๆ การสื่อสารที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุถูกเข้าช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและปลอดภัย 3.เครื่องมือหัตถการต่างๆ หากผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บต้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นหรือต้องปฐมพยาบาลเร่งด่วน…

Read Full
87 views 4:25 am 0 Comments