BOQ คืออะไร และสำคัญกับการสร้างบ้านอย่างไร ?

25 views 4:43 am 0 Comments July 21, 2022
ผู้รับเหมา ตกแต่งภายใน

รู้ไหมว่า BOQ นั้นมีความสำคัญและเป็นเรื่องที่ไม่สามารถมองข้ามได้เลยในงานก่อสร้างบ้าน ซึ่ง BOQ จะเป็นการอธิบายอย่างละเอียดถึงปริมาณการใช้วัสดุ ค่าใช้จ่ายที่ใช้ และค่าแรงที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายในการสร้างบ้านได้เป็นอย่างดี โดยผู้รับเหมาตกแต่งภายในจะต้องทำเป็นเอกสารที่จับต้องได้ ไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างขนาดใหญ่หรือเล็กก็ตาม 

BOQ คืออะไร?

BOQ หรือ Bill of Quantities คือ เอกสารรายการแสดงปริมาณงานและราคาวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในขั้นตอนการหาผู้รับเหมาตกแต่งภายในก่อนที่จะทำการก่อสร้าง โดยมีการถอดมาจากแบบก่อสร้างอย่างละเอียด ทั้งแบบสถาปัตยกรรม แบบวิศวกรรมโครงสร้าง และแบบวิศวกรรมงานระบบต่างๆ รายละเอียดใน BOQ จะแยกเป็นหมวดหมู่งาน เช่น งานเตรียมพื้นที่ งานโครงสร้าง (ฐานราก คาน เสา พื้น และโครงหลังคา) งานมุงหลังคา งานฝ้าเพดาน งานผนัง งานพื้น งานทาสี งานระบบไฟฟ้า งานประปาและสุขาภิบาล เป็นต้น โดยแจกแจงเป็นรายการต่างๆ ในแต่ละหมวด ซึ่งจะมีการระบุประเภท ขนาด และราคาของวัสดุ รวมถึงปริมาณหรือพื้นที่ที่ใช้ และค่าแรงในแต่ละรายการ

ใครเป็นผู้จัดทำ BOQ ?

โดยปกติสถาปนิกจะเป็นผู้ดำเนินการซึ่งต้องมีการระบุในสัญญาว่าจ้าง แต่ถ้าหากไม่มีระบุไว้ในสัญญา อาจจะต้องมีการจัดหาผู้เชี่ยวชาญให้เป็นผู้จัดทำ โดยสถาปนิกจะเป็นผู้ช่วยตรวจสอบข้อมูลและความถูกต้อง

BOQ มีประโยชน์อย่างไร ?

BOQ เป็นเอกสารสำคัญที่ทางสถาปนิกและเจ้าของบ้านใช้ในการเปรียบเทียบราคาก่อสร้างจากผู้รับเหมาแต่ละราย โดยผู้รับเหมาตกแต่งภายในจะได้รับ Blank BOQ ซึ่งเป็นเอกสารชุดเดียวกับ BOQ เพียงแต่จะเว้นว่างในช่องราคาค่าวัสดุและค่าแรงไว้ รวมถึงค่าดำเนินการ กำไร และภาษีให้ผู้รับเหมาตกแต่งภายในแต่ละรายกรอก โดยเอกสารตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมและตรวจสอบงบประมาณในการก่อสร้าง ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะทำให้การสร้างบ้านอยู่เป็นไปตามที่ได้กำหนดและงบที่กำไว้มากที่สุด นอกจากนี้หน้าที่สำคัญของ BOQ ยังช่วยคุมการวางแผนซื้อและจัดส่งสินค้าให้ทันตามกำหนดการก่อสร้าง และง่ายต่อการพิจารณาต่อการปล่อยกู้ไปด้วย

โดยทั่วไปภายใน BOQ จะประกอบไปด้วย

 1. หมวดการเตรียมงาน

จะเป็นการแสดงค่าใช้จ่ายในการเตรียมการก่อสร้าง เช่น 

 • การปรับพื้นที่หน้าดิน 
 • การรื้ออาคารเก่า
 1. หมวดงานโครงสร้าง 

จะเป็นแสดงรายละเอียดและปริมาณงานโครงสร้างทั้งหมด เช่น 

 • งานเสาเข็มและฐานราก
 • งานคอนกรีตและแบบหล่อ
 • งานเหล็กเสริม
 • งานแผ่นพื้นสำเร็จรูป
 • งานเหล็กรูปพรรณ
 1. หมวดงานสถาปัตยกรรม 
 • งานหลังคา
 • งานผนังก่อและฉาบ
 • งานฝ้าเพดาน
 • งานผิวตกแต่งพื้นและผนัง
 • งานสุขภัณฑ์
 • งานประตูหน้าต่าง
 • งานสี
 1. หมวดงานระบบ
 • งานไฟฟ้า
 • งานประปา
 • งานสุขาภิบาลและระบายน้ำ
 • งานเดินท่ออากาศ
 1. หมวดงานอื่นๆ

เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ

จะเห็นได้ว่า BOQ เป็นตัวช่วยหลักที่สำคัญสำหรับผู้ว่าจ้างและผู้รับเหมาตกแต่งภายใน ในการหาราคาที่เหมาะสมก่อนการเซ็นสัญญาก่อสร้าง เพื่อเป็นการควบคุมงานให้เสร็จสมบูรณ์และตรงเวลานั่นเอง

Tags: