พามาดู 7 อุปกรณ์กู้ภัยที่สำคัญ มีอะไรบ้าง

87 views 4:25 am 0 Comments June 7, 2022
อุปกรณ์กู้ภัย

อุปกรณ์กู้ภัย อุปกรณ์ที่มีความสำคัญอย่างมาก ควรมีติดรถกู้ภัยหรือรถพยาบาล เพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุอย่างทันท่วงที เพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะอุบัติเหตุบนท้องถนน นอกจากอุปกรณ์กู้ภัยจะมีความสำคัญแล้ว ทีมกู้ภัย ควรได้รับการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วย เพราะหากมีอุปกรณ์สำหรับกู้ภัยครบครันแต่ผู้ใช้งาน ใช้งานไม่เป็น ใช้งานไม่ถูกต้อง ก็ไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใด วันนี้เราจะพามาดูอุปกรณ์สำหรับใช้กู้ภัยที่สำคัญๆ มีอะไรบ้าง

1.เสื้อกูชีพ

เสื้อกู้ชีพ อุปกรณ์กู้ภัยที่มีความสำคัญ ใช้กู้ภัยทางน้ำต่อให้เจ้าหน้าที่ว่ายน้ำเก่งแค่ไหนก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดได้ตลอดเวลา เสื้อกู้ชีพช่วยให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่ว

2.วิทยุสื่อสาร

การกู้ภัย เจ้าหน้าที่ที่มีหลายคนต้องสื่อสารกันตลอดเวลา เพื่อการทำงานเป็นทีม วิทยุสื่อสารจึงมีความสำคัญมากๆ การสื่อสารที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุถูกเข้าช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและปลอดภัย

3.เครื่องมือหัตถการต่างๆ

หากผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บต้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นหรือต้องปฐมพยาบาลเร่งด่วน เครื่องมือหัตถการต่างๆ ขาดไม่ได้เลย เช่น ปากคีบ กรรไกรผ่าตัด มีดผ่าตัด สำลี ถุงมือ ผ้าปิดปาก ฯลฯ

4.แสงสว่างในรถ

ภายในรถควรมีหลอดไฟพกพา ใช้พลังงานแบตเตอรี่เผื่อไว้สำหรับทำแผลอย่างเร่งด่วน เพราะหากไม่มีแสงสว่างเพียงพอ ยากต่อการทำแผลหรือการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

5.เสื้อสะท้อนแสง

อุปกรณ์กู้ภัยที่สำคัญหนึ่งในนั้นคือ เสื้อสะท้อนแสง ไว้สวมใส่ตอนกลางคืนในระหว่างการกู้ภัยบนท้องถนน เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนท่านอื่นๆ ทราบ ไม่เช่นนั้นอาจเกิดอุบัติเหตุซ้อนอุบัติเหตุได้

6.เปลสนาม

การขนย้ายผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือผู้ป่วย ต้องเป็นไปด้วยความระมัดระวัง เปลสนามอุปกรณ์กู้ภัยที่มีความสำคัญมาก รถกู้ภัยทุกคันควรมีติดเอาไว้ เพื่อให้การเคลื่อนย้ายเป็นไปอย่างสะดวกสบายและเกิดความปลอดภัยต่อผู้ป่วย สามารถใช้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากจุดเกิดเหตุนำส่งรถพยาบาลได้ในลำดับต่อไป

7.ถังดับเพลิง

อุปกรณ์กู้ภัยที่สำคัญต้องมีติดรถกู้ภัย ขาดไม่ได้เด็ดขาดเลยก็คือ ถังดับเพลิงขนาดพกพา เมื่อเกิดเหตุไฟไหม้เล็กๆ น้อยๆ สามารถใช้ถังดับเพลิงเพื่อยับยั้งเหตุการณ์ไว้ ป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ลุกลามบานปลายจนไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ นำไปสู่เหตุเพลิงไหม้ที่รุนแรงทำให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง

อุปกรณ์กู้ภัย ที่ควรมีติดรถกู้ภัยทั้ง 7 อย่างนี้ สำคัญมาก ซึ่งอุปกรณ์กู้ภัยทุกอย่างต้องมีคุณภาพได้มาตรฐาน และที่สำคัญทีมงานกู้ภัยทุกคนต้องได้รับการอบรม เช่น การอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น อบรมการใช้งานอุปกรณ์กู้ภัยต่างๆ นับว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะหากมีอุปกรณ์กู้ภัยดีๆ แต่ใช้งานไม่เป็นก็ไม่มีประโยชน์เลย แทนที่จะเป็นการช่วยเหลือจนนำไปสู่ความปลอดภัยกลับเป็นการทำร้ายผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแทน

Tags: